Repertoar


Ensemble Ylajali har som målsetting å holde høyt musikalsk nivå. Det skal være inspirerende, utviklende og utfordrende å delta som sanger i ensemblet, og Ylajali skal ha et repertoar av variert vokalmusikk. Det skal jobbes systematisk og målrettet med å utvikle koret musikalsk og sangteknisk, med fokus på musikalsk formidlingsevne. Ensemble Ylajalis kunstneriske målsetting er å fremføre og formidle god vokalmusikk på høyt musikalsk nivå til et bredt publikum, både geografisk og stilmessig. I tillegg til stor fokus på formidling, er det et prioritert mål å arbeide for at det komponeres og fremføres ny musikk for kvinnestemmer, også utenfor den mer klassiske kortradisjonen.

På de årene Ylajali har eksistert, har ensemblet gjort over 100 konserter, oppdrag og opptredener. Ylajali har mellom 50 og 70 prøvedager årlig, og ensemblet øver ukentlig. I tillegg arrangeres seminarer og samlinger der profesjonelle pedagoger benyttes.

Ylajali engasjerer landets beste dirigenter til konsertprosjekter, og ensemblet har samarbeidet med mange profesjonelle artister og aktører innen mange sjangre. Dette har vært både oppdrag og egne produksjoner, der kvaliteten musikalsk og produksjonsmessig har vært høy. Fordi Ylajali er hjemmehørende i Bodø, gjør vi de fleste av konsertene her eller i regionen, men sett i forhold til ensemblets økonomiske forutsetninger har Ylajali også gjort forholdsvis mange konserter utenbys, fra Tromsø i nord til Trondheim i sør.